• Polski
  • English

Jesteś tu:

BIOGAZ

 

Energia elektryczna i cieplna otrzymywana z biogazu jest dziś najbardziej perspektywiczną formą otrzymywania Zielonej Energii w naszym kraju. Potencjał z niego wynikający został również dostrzeżony przez władze Polski, co zaowocowało powstaniem dokumentu o nazwie „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”, a także ujęte jako jeden z najważniejszych celów do osiągnięcia zawartych w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030”. Patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, nie możemy nie dostrzec potencjału jaki niesie ten segment w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Biogazownie pozwalają na otrzymywanie energii elektrycznej i cieplnej, a także nawozu z surowców będących do tej pory problematycznymi  w zagospodarowaniu, takich jak np.: odpady z produkcji spożywczej czy przemysłowej.

 

Wraz ze wzrostem znaczenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych położyliśmy szczególny nacisk na pozyskiwanie biogazu. Prowadzimy kompleksowo projekty instalacji biogazowych, doradzamy i pomagamy naszym klientom na każdym etapie realizowanej inwestycji. Podobnie jak w innych dziedzinach naszej aktywności tak i w  zakresie projektów biogazowych stosujemy zasadę indywidualnego doboru rozwiązań do prowadzonego projektu, ponieważ każdy projekt jest niepowtarzalny. Dbamy, aby wydajność zastosowanych przez nas rozwiązań przynosiła Państwu zadowolenie i długookresowe efekty ekonomiczne.

 

Jesteśmy z Państwem od fazy koncepcji, poprzez planowanie i budowę, aż do momentu uruchomienia biogazowi. Prowadzimy także późniejsze doradztwo z zakresu jej eksploatacji. Służymy również pomocą przy wyborze sposobów finansowania inwestycji włączając w to pozyskanie środków unijnych.

W zakres świadczonych usług wchodzi:

 

  • ocena lokalizacji,
  • ocena i dobór substratów
  • przygotowanie dokumentacji formalnej
  • dobór technologii
  • analiza  źródeł finansowania
  • umowa sprzedaży energii
  • nadzór nad budową
  • oddanie gotowej instalacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla CAD-PROJEKT